Over persoonlijke beschermingsmiddelen

Over persoonlijke beschermingsmiddelen

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is elke uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden. Het dient ter bescherming tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Hieronder vallen ook alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen vaak maar een beperkt gedeelte van het lichaam tegen een aantal specifieke gevaren (raken, doorboren, te hoog geluidsniveau, giftige stoffen, etc.). De keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen moet goed afgewogen worden omdat persoonlijke beschermingsmiddelen nieuwe gevaren kunnen introduceren (beperkte bewegingsvrijheid, gelimiteerd zicht, etc.).

Er zijn verschillende type middelen die binnen de PBM vallen:

 • Ademhalingsbescherming
 • Beschermende kleding
 • Gehoorbescherming
 • Gelaatsbescherming
 • Handbescherming
 • Hoofdbescherming
 • Oogbescherming
 • Valbeveiliging
 • Voetbescherming

Wet- en regelgeving
Gezien de risico's die sommige beroepen met zich mee kunnen brengen is er qua persoonlijke beschermingsmiddelen het nodige in wet- en regelgeving vastgelegd. In verschillende artikelen, zoals hieronder genoemd, is nadere informatie te vinden over deze regelgeving. Meer informatie is te vinden via de website van het arboportaal.

Werkgeversverplichtingen
Voor het creeren van veilige werkomstandigheden worden een aantal verplichtingen gesteld aan de werkgever:

 • Verstrekt PBM gratis aan zijn werknemers.
 • Geeft de benodigde voorlichting en instructie over juist gebruik en onderhoud.
 • Geeft aan waar pbm gebruikt moeten worden.
 • Houdt toezicht op het juiste gebruik.
 • Maakt afspraken over onderhoud en vervanging.

Werknemersverplichtingen
Ook de werknemer is verplicht bij te dragen aan het vermijden/verminderen van risico's, zoals:

 • De verstrekte PBM te gebruiken.
 • Deel te nemen aan voorlichting en instructie.
 • PBM op de juiste wijze te onderhouden en op te slaan.
Geplaatst op 25-01-2017 Home, Info

Blog categorie

Vergelijk 0
Vorige
Volgende

Geen produkten

To be determined Verzendkosten
0,00 € Totaal

Afrekenen